Czwartek, 18.07.2024

SKLIF jest świetnym pomocnikiem i doradcą każdego menedżera, który pragnie redukować koszty transportu i podnosić wydajność pracy kierowców. Jest to nowoczesne narzędzie zarządzania transportem, wspomagające koordynację pracy kierowców (w tym przedstawicieli handlowych) oraz kontrolę wykorzystania floty pojazdów.

Producentem
i dystrybutorem systemu
jest firma ANCOM Sp. z o.o.

www.ancom.krakow.pl

Działanie naszego systemu
można wypróbować logując
się na DEMO na stronie:
www.demo.raport.sklif.pl

raport

 


wzrost wydajności pracowników (w szczególności Przedstawicieli Handlowych),

wzrost dyscypliny ich pracy,

większa systematyczność w wykonywaniu obowiązków,

zauważalny wzrost poszanowania dla własności firmy, jaką są pojazdy,

wyraźny spadek kosztów eksploatacji floty osobowej i ciężarowej,

identyfikacja szarych stref i wyeliminowanie kosztów ukrytych,

prostsza i mniej czasochłonna kontrola pracy,

wzrost bezpieczeństwa pojazdu, kierowcy i towaru, co pozwala uzyskać zniżki przy składkach ubezpieczeniowych,

zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.


Tak pozytywne rezultaty zawdzięczamy przede wszystkim dostępowi do informacji ujętych w formie raportów, zestawień i wykresów, generowanych dla wybranego pracownika, pojazdu i zadanego okresu czasu. Użytkownik może sam zdecydować, jakie elementy znajdą się w raporcie, a także określić normy, na podstawie których - jeśli zostaną przekroczone - system oceni zdarzenie jako nieprawidłowość i umieści w wynikach wyszukiwania dla odpowiedniego alertu. SKLIF wskazuje więc szare strefy tj. zdarzenia tworzące niepotrzebne koszty, a to stanowi doskonałą podstawę do racjonalizacji.


O tym, że systemy produkowane przez ANCOM służą do usprawnienia zarządzania czasem pracy kierowców (w tym Przedstawicieli Handlowych) oraz racjonalizacji kosztów transportu mówi się głośno. Natomiast tylko między wierszami można odczytać, że odgrywają one ogromną rolę w wykrywaniu nadużyć. Stanowią bodziec do zaprzestania niedozwolonych praktyk i motywują do zwiększenia efektywności.

Wypowiedź właściciela średniej wielkości firmy budowlanej:

"Posiadam sprzęt ciężki - w sumie kilkanaście pojazdów. Już w trakcie testowania systemu SKLIF zaobserwowałem ciekawe, aczkolwiek niepokojące zjawisko. Przed wdrożeniem średnie - wykazywane przez kierowców - spalanie wynosiło ok. 33,5 litra na 100 km, a po wdrożeniu jeszcze się nie zdarzyło, aby przekroczyło 25 litrów. Nie sądziłem, że jestem oszukiwany na takie kwoty, a liczby mówią tu same za siebie. Każdy potrafi policzyć, ile teraz zyskuję co miesiąc, a to pozwala mi inwestować i rozwijać moją firmę."Symulacja została przeprowadzona dla 20 pojazdów:
  a) osobowych
  b) dostawczych

Przyjęte założenia:

  1. Koszty zakupu systemu SKLIF do 20 pojazdów: 35200 PLN
  2. Średnia miesięczna oszczędność: 20% kosztów paliwa + 20% kosztów czasu pracy osób nadzorujących + 10% kosztów czasu pracy kierowcy
  3. Cena paliwa: 4 PLN/litr
  4. Średnie wynagrodzenie brutto za czas pracy kierowcy / przedstawiciela: 1500 PLN
  5. Średnie spalanie paliwa na 100 km: 8 litrów - osobowy, 16 litrów - dostawczy
  6. Ilość pokonanych kilometrów w ciągu miesiąca: 5000 km - osobowy, 8000 km - dostawczy
  7. Średnie wynagrodzenie brutto za czas pracy: dyspozytora floty (samochody dostawcze) - 2500 PLN, menedżera sieci handlowej (samochody osobowe) - 5000 PLN

Oszczędność na paliwie:
ilość pojazdów*spalanie*ilość przejechanych km*cena litra paliwa *szacowana oszczędność tj.20%
Samochody osobowe: 20*8/100*5000*4*0,2=6400 PLN
Samochody dostawcze: 20*16/100*8000*4*0,2=20480 PLN

Oszczędność kosztów pracy:
ilość pojazdów*wynagrodzenie kierowcy*10% + wynagrodzenie dyspozytora/menedżera*20%
Samochody osobowe: 20*1500*0,1+5000*0,2=4000 PLN
Samochody dostawcze: 20*1500*0,1+2500*0,2=3500 PLN

ŚREDNIA MIESIĘCZNA OSZCZĘDNOŚĆ PO WDROŻENIU SYSTEMU:
oszczędność na paliwie + oszczędność kosztów pracy
Samochody osobowe: 6400+4000=10400 PLN
Samochody dostawcze: 20480+3500=23980 PLN

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 OSOBOWE 

-35200

-24800

-14400

-4000

6400

16800

27200

37600

48000

58400

68800

79200

 DOSTAWCZE 

-35200

-11220

12760

36740

60720

84700

108680

132660

156640

180620

204600

228580

Już po kilku miesiącach koszt zakupu systemu się zwraca, a w dalszym okresie zaczynamy gromadzić środki powstałe z oszczędności, które można dalej inwestować.

 
kontrola paliwa

Design by ANCOM WebStudio. ©ANCOM

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2006

koszty transportu
mobilny sprzedawca system gps kontrola paliwa koszty transportu