Czwartek, 18.07.2024

SKLIF jest świetnym pomocnikiem i doradcą każdego menedżera, który pragnie redukować koszty transportu i podnosić wydajność pracy kierowców. Jest to nowoczesne narzędzie zarządzania transportem, wspomagające koordynację pracy kierowców (w tym przedstawicieli handlowych) oraz kontrolę wykorzystania floty pojazdów.

Producentem
i dystrybutorem systemu
jest firma ANCOM Sp. z o.o.

www.ancom.krakow.pl

Działanie naszego systemu
można wypróbować logując
się na DEMO na stronie:
www.demo.raport.sklif.pl

raport

 

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu korzystanie z systemu jest proste dla użytkownika i dostarcza wielu użytecznych, a co najważniejsze - wiarygodnych informacji. Nasi Klienci zgodnie stwierdzają, że wymierne efekty ekonomiczne pojawiają się wkrótce po wdrożeniu systemu, a zwrot inwestycji jest kwestią od 2 do 6 miesięcy. W zależności od specyfiki firmy redukcja kosztów transportu może wynosić 30-40%.


Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologii (GPS),
co zapewnia naszym Klientom dostęp do nast. informacji:

trasa i czas przejazdu,

miejsca i czas postojów,

ilość przejechanych kilometrów,

poziom paliwa w zbiorniku (opcja),

prędkość w każdym punkcie trasy oraz średnia,
i maksymalna zanotowana na wybranym odcinku,

koszty floty i koszty pracowników,

alerty czyli powiadomienie o nieprawidłowościach
(np. nadużyciach).


SKLIF GEO to rozbudowana wersja systemu SKLIF. Poza danymi w postaci wykresów i raportów, ściśle współpracuje z cyfrową mapą, co w znacznym stopniu poszerza jego możliwości z zakresu wizualizacji szeregu danych z działalności przedsiębiorstwa.W systemach wykorzystano oprogramowanie MapCenter, mapy i plany cyfrowe Emapa Sp. z o.o., www.emapa.pl

Narzędzie to umożliwia m.in.:

Natychmiastową lokalizację pojazdu na mapie,

Wizualizację wszystkich Punktów Własnych,

Płynną wizualizację trasy i postojów,

Jednoczesną wizualizację kilku tras,

Wizualizację zdarzeń cyfrowych.

W systemie SKLIF Online akwizycja danych odbywa się poprzez GPRS. Dzięki technologii bezprzewodowej komunikacji, zamontowany w pojeĽdzie Rejestrator z modułem i terminalem GSM przesyła dane na serwer z określoną przez Klienta częstotliwością.Zobacz SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Dowiedz się więcej o systemie GPS

W wersji Offline System składa się z czterech elementów:

REJESTRATOR montowany w samochodzie,

KARTA PAMIĘCI magazynująca informacje,

CZYTNIK kart pamięci podłączony do komputera,

SERWER z OPROGRAMOWANIEM.


rejestrowanie i przesył informacji koniecznych do efektywnego zarządzania bazą transportową,

pozycjonowanie w czasie rzeczywistym,

szybki dostęp do bazy danych (pracownicy, pojazdy, miejsca odwiedzane przez pracowników),

kontrola właściwego wykorzystania pojazdu i przebiegu dnia pracy kierowcy,

wizualizacja przejechanej trasy na mapie,

obliczanie norm zużywanego paliwa oraz czasu pracy, co się składa na koszty pracy danego pracownika,

automatyczne tworzenie raportów i kart drogowych,

możliwość stosowania w samochodach ciężarowych, dostawczych i osobowych,

system pokazuje optymalną trasę przejazdu (np. trasa najkrótsza, najszybsza, najtańsza).W systemie SKLIF On-line transmisja danych odbywa się za pomocą GPRS, co umożliwia bieżące informowanie Klienta o położeniu pojazdu i aktualizowanie danych na serwerze. Częstotliwość przesyłu jest ustalana przez Klienta.


SKLIF posiada w opcji moduł rejestracji poziomu paliwa w zbiorniku. Wygenerowane raporty, przejrzyste wykresy i obliczone koszty w zestawieniu z fakturami za paliwo, szybko wykażą, czy nie wystąpiły np. tajemniczo znikające nadwyżki paliwa. System może zostać wyposażony w czujnik cyfrowy i/lub przetwornik analogowy. Odpowiednio skonfigurowane rejestrują dodatkowe parametry, np. temperaturę (chłodnia z przewożoną wędliną), ciśnienie, napięcie, a także zdarzenia typu: włączenie lub wyłączenie danego urządzenia (pług śnieżny, szczotki w zamiatarce itp.). Możliwości te otwierają więc perspektywę nowych zastosowań w urządzeniach, zamontowanych w pojazdach, wykorzystywanych do np. robót budowlanych, remontowych, do przewożenia towarów wymagających specyficznych warunków podczas transportu oraz wielu innych. Indywidualny dobór opcji następuje po zapoznaniu się ze specyfiką działalności Klienta i jest ściśle uzależniony od jego potrzeb.

 
kontrola paliwa

Design by ANCOM WebStudio. ©ANCOM

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2006

koszty transportu
mobilny sprzedawca system gps kontrola paliwa koszty transportu