Czwartek, 29.02.2024

SKLIF jest świetnym pomocnikiem i doradcą każdego menedżera, który pragnie redukować koszty transportu i podnosić wydajność pracy kierowców. Jest to nowoczesne narzędzie zarządzania transportem, wspomagające koordynację pracy kierowców (w tym przedstawicieli handlowych) oraz kontrolę wykorzystania floty pojazdów.

Producentem
i dystrybutorem systemu
jest firma ANCOM Sp. z o.o.

www.ancom.krakow.pl

Działanie naszego systemu
można wypróbować logując
się na DEMO na stronie:
www.demo.raport.sklif.pl

raport

 

GPS (Global Positioning System) - jest to satelitarny system przeznaczony do szybkiego i dokładnego wyznaczania współrzędnych geograficznych określających pozycję anteny odbiornika w przestrzeni. Sygnały odbierane przez dowolny odbiornik GPS dostępne są w sposób ciągły, niezależnie od warunków pogodowych, w dowolnym czasie i miejscu (pod warunkiem, że antena "widzi niebo" - może się zdarzyć, że nie będzie można ustalić pozycji np. w tunelu).

System opiera się o 24 satelity NAVSTAR obiegające Ziemię, zapewniając nieprzerwaną dostawę sygnału radiowego, który po odebraniu przez specjalny odbiornik umożliwia wyliczenie bieżącej pozycji obiektu. Każdy z satelitów transmituje informację czasową oraz dane nawigacyjne. Odbiornik GPS służy do odbioru oraz przetwarzania sygnału i dekodowania informacji satelitarnej. Wyznacza on czas, jaki upłynął od momentu wysłania sygnału do momentu jego odbioru i określa na tej podstawie odległość pomiędzy satelitą a użytkownikiem, a także położenie satelity w momencie nadawania sygnału. Odległości od satelitów i ich współrzędne są wystarczającymi danymi do wyznaczenia położenia odbiornika.
Do określenia trójwymiarowego położenia (pozycji odbiornika - pojazdu) wystarczają jedynie pomiary z trzech satelitów. Jednakże, ze względu na fakt iż większość odbiorników nie jest wyposażona w najbardziej zaawansowane zegary (bardzo wysoki koszt) oraz aby wyeliminować powstające z tego względu błędy pomiarowe, potrzebny jest dodatkowy pomiar z czwartego satelity.

Podstawowym elementem systemu jest odbiornik GPS, składający się z dwóch lub trzech obwodów. Ze względu na fakt osadzania odbiornika GPS w różnych innych urządzeniach wymuszone zostało zmniejszanie jego rozmiarów, do czego przyczynił się w dużej mierze wzrost zastosowania technologii cyfrowej. Odbiorniki GPS obecnie stanowią standardowe wyposażenie jachtów, statków, samolotów i coraz częściej samochodów, zarówno ciężarowych jak i osobowych.

Pierwotnie system GPS stosowano do nawigacji, jednakże wraz z rozwojem technologii i techniki telekomunikacyjnej jego zastosowanie znacznie się rozszerzyło i obecnie za jego pośrednictwem jesteśmy w stanie stwierdzić nie tylko pozycję pojazdu, lecz także wszelkie jego cechy i parametry fizyczne. Na rynku powstaje coraz więcej firm oferujących swoje usługi w zakresie lokalizacji i monitorowania pojazdów.


Wykorzystanie systemu pozwala użytkownikowi
na poznanie wielu parametrów m.in.:


prędkości jazdy,

czasu jazdy,

czasu postojów,

zużycia paliwa,

naruszenie przestrzeni ładunkowych,

przebytej drogi.


System samochodowy w odpowiednich okresach czasowych sam przekazuje do "centrum" dane o aktualnej pozycji i/lub stanie czujników, a w niektórych wersjach zapisuje je we własnej pamięci. Odczyt danych z pamięci urządzenia możliwy jest po powrocie pojazdu do bazy, a następnie dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu dane te są przedstawiane w - zrozumiałej dla użytkownika - formie.

 
kontrola paliwa

Design by ANCOM WebStudio. ©ANCOM

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2006

koszty transportu
mobilny sprzedawca system gps kontrola paliwa koszty transportu